Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, pl.Wolności 6

no image

Jednym z punktów należących do sieci GBW jest Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. Jest on położony w miejscowości Koźminek, pl.Wolności 6, kod pocztowy 62-840. Terenem, na którym prowadzi działalność jest województwo wielkopolskie, powiat kaliski. Numer rozliczeniowy placówki to 84040006. Podmiot dysponuje kodem 8404. Decyzyjną funkcję w instytucji pełni Prezes. Z podmiotem można się połączyć przez telefon pod numerem 62767-80-45 bądź za pośrednictwem faxu 62 767-80-44.

Bank Spółdzielczy W Pleszewie, ul Kraszewskiego 11 screen

Bank Spółdzielczy W Pleszewie, ul Kraszewskiego 11

Jednym z punktów należących do sieci GBW jest Bank Spółdzielczy W Pleszewie. Mieści się on w miejscowości...
Bank Spółdzielczy W Józefowie Nad Wisłą, ul Opolska 5 screen

Bank Spółdzielczy W Józefowie Nad Wisłą, ul Opolska 5

Jednym z podmiotów należących do sieci BPSSA jest Bank Spółdzielczy W Józefowie Nad Wisłą. Mieści się on w...