Bank Spółdzielczy W Reszlu, ul Kolejowa 4

no image

Jednym z punktów należących do grupy BPSSA jest Bank Spółdzielczy W Reszlu. Znajduje się on w mieście Reszel, ul Kolejowa 4, kod pocztowy 11-440. Terenem, na którym prowadzi działalność jest województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński. Numer rozliczeniowy instytucji to 88510008. Jednostka dysponuje kodem 8851. Kluczową funkcję w banku pełni Prezes, którym obecnie jest Krystyna Pogorzelska. Z punktem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 89755-34-00 bądź za pośrednictwem faxu 89 755-34-07.

Bank Spółdzielczy  screen

Bank Spółdzielczy

Jednym z podmiotów należących do sieci GBW jest Bank Spółdzielczy "Pałuki" W Żninie. Jest on położony w...
Bank Spółdzielczy W Piątnicy, ul Stawiskowska 30 screen

Bank Spółdzielczy W Piątnicy, ul Stawiskowska 30

Jednym z banków należących do ugrupowania BPSSA jest Bank Spółdzielczy W Piątnicy. Mieści się on w mieście...